Revize Birim Fiyat Hesabı

Revize Birim Fiyatı Hesabı

Revize Birim Fiyat Hesabını bulmak için aşağıdaki hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz.

4734 Sayılı ihale yasasına göre ihale edilen teklif birim fiyatlı yapım işlerinde revize birim fiyat gerektiren miktarı ve bunun revize edilmiş birim fiyatını hesaplar. Böylece hakedişten yapılması gereken revize birim fiyat kesintisini bulur.

Revize Birim Fiyatı Hesabı

[Ondalık ayıracı olarak .(nokta) kullanınız.]

İşin sözleşme bedeli (S)
İş kaleminin sözleşmedeki miktarı (B)
İş kaleminin sözleşmedeki birim fiyatı (F)
İş kaleminin hakedişteki miktarı (Mh)

Hesaplanan Bilgileri

İşin sözleşme bedeli (S)
 
İş kaleminin sözleşmedeki miktarı (B)
 
İş kaleminin sözleşmedeki birim fiyatı (F)
 
Revize birim fiyatı gerektiren miktar (Mr)
 
İş kaleminin hakedişteki miktarı (Mh)
 
İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (A)
 
Revize birim fiyat (R)
 
Revize birim fiyatın uygulanacağı miktar (Mu)
 
Revize birim fiyatı ile uygulanacağı miktarın çarpımı (RT)
 
Sözleşme birim fiyatı ile revize uygulanan miktarın çarpımı (ST)
 
Revize birim fiyat kesintisi
 

Formüller ve Nasıl Hesaplanır?

Bir pozda revize birim fiyat hesabının yapılabilmesi için:

Hem pozdaki artışın sözleşmedeki miktarının %20'sinden fazla olması hem de artış tutarının sözleşme bedelinin %1'ini geçmesi gerekir.

Kısaca şu iki koşul aynı anda sağlanmalıdır:

Mh > B x 1.2 ve

(Mh – B) x F > S x 0.01


0.2 x B x F > S x 0.01 ise   Mr = 1.2 x B

Değilse Mr =  B + [(S x 0.01) / F ]

A = Mh - B

R = F x [ 1 – ((A x F) / S) ]

S = Sözleşme Bedeli (TL),

F = İş kaleminin sözleşmedeki birim fiyatı

A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, m, m2 vb.)

R = Revize birim fiyat (TL / …)

Revize birim fiyatın uygulanacağı miktar (Mu) = Mh – 1.2 x B

Revize birim fiyatı ile uygulanacağı miktarın çarpımı (RT) = R x Mu

Sözleşme birim fiyatı ile revize uygulanan miktarın çarpımı (ST) = F x Mu

Hakedişten yapılması gereken revize birim fiyat kesintisi = ST - RT


Görsel Anlatım