Aşırı Düşük Sorgulaması

Aşırı Düşük Sorgulaması için Sınır Değeri Hesabı

Aşırı Düşük Sorgulaması için Sınır Değeri Hesabı

[Ondalık ayıracı olarak .(nokta) kullanınız.]

İşin Yaklaşık Maliyeti
N Değeri)
0.90
1.00
1.10
1.20

Hesaplanan Bilgiler

İşin Yaklaşık Maliyeti
 
Geçerli Tekliflerin Aritmetik Ortalaması
 
Standart Sapma
 
İkinci Aritmetik Ortalama
 
C Değeri
 
K Değeri
 
Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri
 

Nasıl Hesaplanır?

Yapım işlerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Esas Sınır Değer, 22.08.2009 Tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Genel Tebliğ’in ilgili maddesine göre hesaplanmaktadır. (30.07.2010 ve 29.12.2010 tarihlerindeki Genel Tebliğ değişikliklerine uygunlaştırılmıştır.)

(Madde 45.1 Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi)

Aşırı Düşük Savunmasına İlişkin İpuçları.


Görsel Anlatım