Pursantajdan Maliyet Hesaplama

Pursantajdan Maliyet Hesaplama

Pursantajı (yüzdesi) bilinen bir iş kaleminin bilgilerinden yararlanarak işin toplam yaklaşık maliyetini hesaplayabilirsiniz.

Pursantajdan Maliyet Hesaplama

[Ondalık ayıracı olarak .(nokta) kullanınız.]

İş Kaleminin
Pursantajı (Yüzdesi) %
Birim fiyatı
Miktarı

Sonuç

Hesaplanan Maliyet
 
TL

Nasıl Hesaplanır?

Birim fiyat ile miktar çarpılarak iş kaleminin tutarı bulunur. Bu tutar girilen yüzdeye bölündükten sonra 100 ile çarpılarak tahmini yaklaşık maliyet tutarı bulunur.

Tahmini yaklaşık maliyet tutarı = 100 x (Birim Fiyatı x Miktarı) / Yüzdesi

body>