Pursantajdan Maliyet Hesaplama

Pursantajdan Maliyet Hesaplama

Pursantajı (yüzdesi) bilinen bir iş kaleminin bilgilerinden yararlanarak işin toplam yaklaşık maliyetini hesaplayabilirsiniz.

Pursantajdan Maliyet Hesaplama

[Ondalık ayıracı olarak .(nokta) kullanınız.]

İş Kaleminin
Pursantajı (Yüzdesi) %
Birim fiyatı
Miktarı
Yüzdeyi neye göre girdiniz?
İşin toplamına göre
İşin grubunun tutarına göre

Sonuç

Hesaplanan Maliyet
 
TL

Formüller ve Nasıl Hesaplanır?

İşin toplamına göre işaretlenmişse;

Birim fiyat ile miktar çarpılarak iş kaleminin tutarı bulunur. Bu tutar girilen yüzdeye bölündükten sonra 100 ile çarpılarak tahmini yaklaşık maliyet tutarı bulunur.

Tahmini yaklaşık maliyet tutarı = 100 x (Birim Fiyatı x Miktarı) / Yüzdesi

İş grubunun tutarına göre işaretlenmişse;

Birim fiyat ile miktar çarpılarak iş kaleminin tutarı bulunur. Bu tutar iş kaleminin yüzdesine bölündükten sonra 100 ile çarpılarak iş grubunun maliyet tutarı elde edilir. Bu değer grubun yüzdesine bölünüp 100 ile çarpılırsa tahmini yaklaşık maliyet bulunur.

Tahmini yaklaşık maliyet tutarı = 100 x (100 x (Birim Fiyatı x Miktarı) / Yüzdesi ) / Grubun Toplamdaki Yüzdesi

body>