Tuik Tabloları ve Hesaplamalar

TÜİK Aylık TEFE Endeksleri Tablosu (1994=100, eski)

TÜİK tarafından yayınlanan bu endeksler 2014 Ocak ayından itibaren yayınlanmamaktadır.

2014 Yılının ayları için verilen değerler TÜİK tarafından yayınlanan güncel endeks tablosu olan Yİ-ÜFE kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamada her bir endeksin Yİ-ÜFE tablosundaki karşılığının Aralık-2013’e göre endeks artış katsayısı hesaplanmıştır. Bu katsayı ile yayınlanmış son endeks olan Aralık-2013 değeri çarpılarak bulunan değer tabloya yazılmıştır.

2014 Yılına ait değerlerin resmi bir geçerliliği yoktur.